Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15335/06 , Stran 4349
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH sledeče obvestilo: Pravila upravljanja sklada za sklade, navedene v nadaljevanju, so bila spremenjena z odobritvijo depotne banke in dovoljenjem Urada za nadzor finančnega trga (Finanzmarktaufsicht) (sklep opr. št.: FMA-IF25 6200/0020-INV/2006 z dne 29. 3. 2006). Spremembe postanejo veljavne z novo različico z dne 3. 7. 2006. Capital Invest America Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Capital Invest Austria Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Capital Invest Dollar Bond, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Capital Invest Euro Cash, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Capital Invest Euro Corporate Bond, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Capital Invest Euro Government Bond, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Razglašena nova različica spremenjenih Pravil upravljanja sklada je sedaj na voljo na sedežu izdajateljice, družbe Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Dunaj, in na banki Bank Austria Creditanstalt AG (depotna banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Dunaj, ter na vseh podružnicah, kjer je zainteresiranim na voljo brezplačno. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene različice spremenjenih prospektov na razpolago pri vpisnih mestih v skladu z dodatki k prospektom. Objave v skladu z 18. členom Zakona o investicijskih skladih (InvFG) v povezavi z 10. členom Zakona o kapitalskem trgu (KMG) za zgoraj navedene sklade bodo od 3. 7. 2006 potekale le še v elektronski obliki na internetni strani družbe za upravljaje (http://www.capitalinvest.at). Za vlagatelje v Republiki Sloveniji bodo objave potekale v elektronski obliki na internetni strani Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana (http://www.ba-ca.si/).

AAA Zlata odličnost