Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15426/06 , Stran 4349
Uprava družbe LIV Nepremičnine nepremičnine in finančne naložbe d.d., 6230 Postojna, Industrijska c. 2, obvešča delničarje, da namerava na podlagi statutarnega pooblastila (odobreni kapital) odločiti o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki za največ 240,000.000 SIT, z izdajo največ 80.000 novih navadnih delnic, z emisijsko vrednostjo 3.000 SIT na delnico. Vse delnice bodo morale biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B), uprava družbe poziva delničarje, ki so zainteresirani sodelovati pri navedenem povečanju osnovnega kapitala, da to družbi sporočijo v roku 8 dni od objave tega obvestila. V sporočilu naj delničarji navedejo koliko delnic nameravajo vpisati in vplačati. Če bo interesentov za vpis in vplačilo novih delnic manj kot 100, bo uprava družbe pri navedenem povečanju osnovnega kapitala izključila prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic in delnice namenila le v naprej znanim interesentom.

AAA Zlata odličnost