Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-56/2006 Ob-15558/06 , Stran 4348
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti v mestni upravi: V službi za notranjo revizijo. 1. Notranji revizor – višji svetovalec (m/ž) – 2 delovni mesti. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih notranji revizor – višji svetovalec II in notranji revizor – višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor – višji svetovalec II na lokaciji Mestni trg 15, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – univerzitetna izobrazba, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 4 leta delovnih izkušenj; – izpit za državnega notranjega revizorja; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference s področja dela notranje revizije. Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnih nalog notranjega revidiranja. Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo potrdila o pridobljenem nazivu za državnega notranjega revizorja; – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original); – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (original). Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici z označbo ``za javni natečaj`` in z navedbo delovnega mesta. Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri. V osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Tatjana Krajnik, na tel. št. 01/306-11-53.

AAA Zlata odličnost