Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-59/2006 Ob-15556/06 , Stran 4347
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi: 1. Višji svetovalec (m/ž) v Oddelku za gospodarske javne službe in promet. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec II na lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, ekonomske ali naravoslovne smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za področje gospodarjenja z odpadki, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, sodelovanje v projektnih skupinah, opravljanje najzahtevnejših nalog na področju javnih naročil, priprav predpisov in drugih gradiv. Od kandidatov/k pričakujemo znanje in izkušnje s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. 2. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za promet v Oddelku za gospodarske javne službe in promet. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III na lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, pravne, upravne, gradbene, prometne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, sodelovanje v projektnih skupinah, opravljanje najzahtevnejših nalog na področju javnih naročil, priprav predpisov s področja dela službe, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov. Od kandidatov/k pričakujemo poznavanje prometne ureditve in problematike cestnega prometa glavnega mesta ter predpisov s tega področja. 3. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za vzdrževanje v Oddelku za gospodarske javne službe in promet. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III na lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, gradbene ali druge tehniške smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, opravljanje zahtevnih nalog na področju javnih naročil. Od kandidatov/k pričakujemo znanje in izkušnje s področja javnih naročil, zaželeno pa je tudi poznavanje dejavnosti javne razsvetljave in semaforskih sistemov. 4. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za vzdrževanje v Oddelku za gospodarske javne službe in promet. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III na lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, gradbene ali druge tehniške smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, opravljanje zahtevnih nalog na področju javnih naročil. Od kandidatov/k pričakujemo znanje in izkušnje s področja javnih naročil ter vzdrževanja cest in zelenih površin. 5. Višji referent (m/ž) v Službi za promet v Oddelku za gospodarske javne službe in promet. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji referent III, višji referent II in višji referent I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji referent III na lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj višja strokovna izobrazba, gradbene, strojne, upravne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj; – strokovni upravni izpit; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika; – 2-mesečno poskusno delo. Od kandidata/ke pričakujemo znanje uporabe računalnika. Okvirna vsebina dela: vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, zbiranje in urejanje podatkov za oblikovanje gradiv, vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji. Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave ali strokovni upravni izpit), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave pod točko 1., 2., 3. in 4; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu pod točko 5; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka pod točko 2., 3., 4. in 5; – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original); – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (original). Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici z označbo ``za javni natečaj`` in z navedbo delovnega mesta in zaporedne številke delovnega mesta. Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri. V osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Marjeta Zuccato na tel. št. 01/306-11-52.

AAA Zlata odličnost