Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-272/2006/1 Ob-15518/06 , Stran 4345
»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, šifra 01410-18/2006/3 z dne 11. 5. 2006, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 6. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96) razpisuje prosto delovno mesto: direktorja / direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Zahtevani pogoji: – univerzitetna izobrazba, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – znanje enega svetovnega jezika. Splošni pogoji za zasedbo delovnega mesta so: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja diploma), – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno). Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano delovno mesto imenovan/a za štiriletno mandatno obdobje. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj ter zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.«