Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 111-120/06 Ob-15507/06 , Stran 4344
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, v Službi za prevajanje,tolmačenje,redakcijo in terminologijo: 1. vodja službe (m/ž). Delo na tem delovnem mestu se opravlja v uradniškem nazivu podsekretar/sekretar. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: Zahtevana izobrazba: – univerzitetna ali – visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem. Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 7 let. Posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta po imenovanju v uradniški naziv, – višja raven znanja vsaj enega tujega svetovnega jezika. Naloge: – vodenje in usklajevanje dela v službi, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – organizacija dela z zunanjimi institucijami. Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti: – dokazilo o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – dokazilo o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče). Potrdili iz četrte in pete alinee ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred imenovanjem v naziv. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami s področja dela. Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na lokaciji Gregorčičeva 20, Ljubljana. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja. Prijave z dokazili izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za analitične in kadrovske zadeve/Kadrovski oddelek, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Informacije dobite po tel. 01/478-17-55 –Dušan Hočevar. Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 15 dneh po odločitvi.

AAA Zlata odličnost