Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 10005-0007-2006/1 Ob-15500/06 , Stran 4344
Občina Vojnik, Skupna občinska uprava občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, objavlja javni natečaj za zaposlitev inšpektorja. Naloge inšpektorja se lahko opravljajo v nazivih: »inšpektor III; II; I«. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene, pravne, upravne ali druge smeri; – imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj; – imeti opravljen strokovni izpit iz javne uprave; – imeti opravljen strokovni izpit za inšpektorja; – imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – aktivno obvladati uradni jezik; – imeti osnovna računalniška znanja; – imeti vozniški izpit B-kategorije. Če oseba še nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Če oseba še nima strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja. Če oseba še nima strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti pred iztekom poskusnega dela. K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi; – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima); – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima); – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga ima); – dokazilo o pridobljenih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice); – izjavo, da je oseba državljan RS; da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev ter da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja (dokazila bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi); – fotokopijo vozniškega dovoljenja. Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 4-mesečnim poskusnim delom. Rok za predložitev prijav je 8 dni od dneva objave na naslov: Občina Vojnik, Skupna občinska uprava, Keršova 8, 3212 Vojnik, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni natečaj inšpektor«. Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o natečaju posreduje: Mojca Skale (03/780-06-20).

AAA Zlata odličnost