Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Su 010606/2006 Ob-15369/06 , Stran 4341
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Delovno sodišče v Celju, Urad predsednice, Gregorčičeva 6, Celje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v pravosodju (vodja finančno – računovodske službe) – 1 prosto delovno mesto za določen čas – nadomeščanje zaradi porodniškega dopusta, s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 1. Organ in kraj opravljanja dela: Delovno in socialno sodišče v Celju, Gregorčičeva 6, Celje. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: svetovalec v pravosodju (vodja finančno-računovodske službe). 3. Kratek opis dela: vodenje, organiziranje, koordiniranje in odgovornost za delo finančno-računovodske službe. 4. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v naslednjih nazivih: svetovalec v pravosodju I. 5. Pogoji za opravljanje dela: Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj 6 let, 8 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave in izpit iz Sodnega reda, poznavanje dela z računalnikom. 6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava kandidata, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata. 7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave javnega natečaja na naslov: Delovno sodišče v Celju, Urad predsednice, Gregorčičeva 6, Celje ali na elektronski naslov urad.dsce@sodisce.si z oznako »javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri. 8. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Nataliji Mimič, tel. 03/54-84-221.

AAA Zlata odličnost