Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 4/2006 Ob-15342/06 , Stran 4340
Upravni odbor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., Slovenj Gradec, razpisuje v skladu s 54. členom Pravil zadruge delovno mesto direktorja/direktorice zadruge. Kandidat/ka mora poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti mora končano najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri, – pet let dela na vodilnih, vodstvenih delovnih mestih v gospodarstvu, – kandidat za direktorja/direktorico mora skupaj s prijavo na razpis predložiti tudi program dela in razvoja zadruge za mandatno obdobje. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Kandidati morajo po objavi razpisa do dne 15. 6. 2006 predložiti razpisni komisiji upravnega odbora KKGZ, na sedež Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec, ustrezno prijavo in vsa dokazila za izpolnjevanje pogojev s programom dela in razvoja zadruge za mandatno obdobje. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu sklepa upravnega odbora KKGZ o imenovanju direktorja/direktorice zadruge.