Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 19/06 Ob-15327/06 , Stran 4336
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto na položaju vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar. Delovne naloge: – nadomeščanje vodje sektorja, – načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav, – načrtovanje in izvajanje investicij, – priprava letnih planov, projektnih nalog, finančnih načrtov in javnih naročil v okviru oddelka, – opravljanje nalog s področja varstva pri delu in požarnega varstva, – izvajane nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov, – vodenje predpisanih evidenc. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj 8 let delovnih izkušenj, – najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri, – državni izpit iz javne uprave, – izpit iz varstva pri delu, – vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, – višji nivo znanja 1 svetovnega jezika, – poznavanje osnov računalništva. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta: – fotokopijo potrdila oziroma dokazila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu, – fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, – izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek, – fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja enega svetovnega jezika. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba o zaposlitvi. Kandidati za objavljeno prosto delovno mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Vodja oddelka« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost