Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 19/06 Ob-15326/06 , Stran 4335
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto organizator protokola – podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar, v Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. Delovne naloge: – vodenje, organiziranje in izvajanje protokolarnih dejavnosti v DZ, – organiziranje slovesnosti ob podpisu slovesnih izjav in imenovanj v DZ, – organizacija slavnostnih sej DZ, – priprava in uvajanje protokolarnih pravil, – sodelovanje z državnim protokolom in protokoli drugih organov, – nabava protokolarnih daril v skladu s pravili oziroma s soglasjem generalnega sekretarja DZ, – skrb nad finančnim poslovanjem protokolarne dejavnosti v DZ. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – višji nivo znanja 1 svetovnega jezika, – nižji nivo znanja še 1 svetovnega jezika, – poznavanje osnov računalništva. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta: – fotokopijo potrdila oziroma dokazila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu, – fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, – izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek, – fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja enega svetovnega jezika, – fotokopijo dokazila o nižjem nivoju znanja drugega svetovnega jezika. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba o zaposlitvi. Kandidati za objavljeno prosto delovno mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Organizator protokola« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.