Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15325/06 , Stran 4335
Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03) ponovno razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni dom Krško. Za direktorja je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri, – 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju kulture, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. K vlogi morajo kandidati priložiti program dela in razvoja javnega zavoda. Mandat direktorja traja pet let. Izbrani kandidat bo delo začel opravljati 1. julija 2006. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, s pripisom: »Javni razpis – direktor Kulturnega doma Krško – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po imenovanju direktorja.

AAA Zlata odličnost