Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 91/06 Ob-15323/06 , Stran 4324
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo), stran 4256.; Uradni list RS 36/2004, z dne 13. 4. 2004 a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah), 2. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja doma bo svet izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil. Svet se lahko odloči tudi za dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference in podobno). 3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pismeni obliki, po pošti ali osebno, na naslov: Svet doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

AAA Zlata odličnost