Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

SV 754/2006 Ob-15027/06 , Stran 4172
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 754/2006 z dne 18. 5. 2006, sta bili nepremičnini, in sicer: – stanovanje z oznako CP 2 s kletno shrambo številka CP 2 v etaži 2,1 v izmeri 79,55 m2 v večstanovanjskem objektu, Vzhodna ulica številka 15, v Mariboru pri vložku številka 2620, katastrska občina Pobrežje, parcela številka 2471/1, z identifikacijsko številko 05945/001 in sorazmerni delež skupnih prostorov do 255/10000 od celote, ki se vodi kot glavna nepremičnina, – garaža številka 3 v izmeri 12,50 m2, v večstanovanjskem objektu Vzhodna ulica 19 v Mariboru, pri vložku številka 2620, parcela številka 2471/1, z identifikacijsko številko 05945/033 in sorazmernim deležem skupnih prostorov v podzemski garaži do 40/10000 od celote, ki sta last solidarnih dolžnikov in zastaviteljev Kralj Mirana, EMŠO 0504957500143, stanujočega Maribor, Prvomajska ulica 25 in Dominike Kralj, EMŠO 1908971505325, stanujoče Maribor, Prvomajska ulica 25, za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. G-P-061001 z dne 25. 1. 2006, sklenjene s prodajalcem Raiffeisen Leasing trgovina in leasing d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana, kateri so priloženi Splošni pogoji prodaje posameznih delov treh večstanovanjskih objektov oznake *blok A, B, C – Brezjanski gaj* s podzemnimi garažami notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1525/2005 z dne 28. 11. 2005 ter popravek splošnih pogojev prodaje, opr. št. SV 1525/2005-1 z dne 6. 1. 2006, notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, zastavljeni v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 104.600 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 4. 2031.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti