Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

SV 368/06 Ob-15026/06 , Stran 4172
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 368/06 z dne 18. 5. 2006, je nepremičnina, stanovanje št. 1 v izmeri 28,71 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta XIV. divizije 33, stoječe na parc. št. 1238, k.o. Pobrežje, katerega lastnik do celote je Janko Žvajker, stan. Cesta XIV. divizije 33, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 4. 2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Janka Žvajkerja, stan. Cesta XIV. divizije 33, Maribor in Sabino Visočnik, stan, Vodole 27, Maribor, v višini 36.900 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti