Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

SV 363/06 Ob-15025/06 , Stran 4172
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 363/06 z dne 17. 5. 2006, sta nepremičnini, dvosobno stanovanje št. 4, s shrambo, v skupni izmeri 49,85 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 4, stoječe na parc. št. 341, k.o. Tezno, ki je do celote last Damirja Battistija, stan. Keleminova ulica 4, Maribor, na podlagi darilne pogodbe z dne 6. 3. 2006 in dvosobno stanovanje št. 1, s kletjo oziroma drvarnico, v skupni izmeri 76,12 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Koroška cesta 19, stoječe na parc. št. 1612, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Jožefa Severja, stan. Koroška cesta 19, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 10/2004 z dne 6. 9. 2004, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Damirja Battistija, stan. Keleminova ulica 4, Maribor, v višini 34.500 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti