Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-19/2006 Ob-14952/06 , Stran 4145
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto: 1. podsekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu. Javni uslužbenec ni imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu pravice oziroma dolžnosti določijo glede na uradniški naziv podsekretar. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Željena znanja: – znanje tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – poznavanje področja strukturnih skladov EU, – poznavanje oziroma izkušnje na področju tehnološkega razvoja in – poznavanje politike podjetništva in konkurenčnosti. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – samostojno vodenje programov, – podpora razvoju novih programov, – sodelovanje pri programih, – priprava ukrepov oziroma sodelovanje pri pripravi ukrepov, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – priprava razpisov ter razpisne dokumentacije in izvedba razpisov, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02). Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in – dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu. Delo se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Izbrani kandidat bo moral predložiti: – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in – potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga Krajevno pristojno sodišče). Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi prostega delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-32-11. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku. V besedilu objave prostega delovnega mesta uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti