Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Su 0106/2006 Ob-14850/06 , Stran 4144
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas. Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – spremljanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav, – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča in sodnika. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba, ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidati bodo opravljali na sedežu Okrajnega sodišča v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj se pošljejo v osmih dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kamniku (javni natečaj), Tomšičeva 2, Kamnik. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki Okrajnega sodišča v Kamniku, tel. 01/83-19-180.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti