Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-11/2006 Ob-14804/06 , Stran 4142
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2 (Uradni list RS, št. 32/06) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja javni natečaj za delovno mesto: občinski redar. Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: Občinski redar. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: občinski redar I, občinski redar II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu občinski redar II. Okvirne delovne naloge: – nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine, – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opozarjanje fizičnih in pravih oseb o ugotavljanju nepravilnosti, – neposredno izrekanje odredb v skladu z odlokom občine, – druge naloge s področja redarstva. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta: – imeti morajo najmanj srednjo izobrazbo tehnične ali družboslovne smeri, – imeti morajo najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj, – imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije, – morajo obvladati uradni jezik, – imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit, – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – imeti morajo opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz upravnega postopka in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto, strokovni upravni izpit opravili najkasneje v enem letu, strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo pa v roku treh mesecev, od sklenitve delovnega razmerja. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo potrdilo o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice in druga dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdila o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusu, če jih je kandidat opravil, – potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občina Ajdovščina in na terenu. Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 05/365-91-22, kontaktna oseba Erika Zavnik.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti