Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14678/06 , Stran 4141
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9 Celje, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: 1. »Vodja oddelka« v Oddelku za finance in gospodarstvo. Delovno mesto vodje oddelka je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu »podsekretar«. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – poskusno delo 6 mesecev. 2. »Svetovalec« v Oddelku za splošne zadeve – Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I in II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – usposobljenost za delo z računalnikom. 3. »Svetovalec« v Oddelku za okolje in prostor ter komunalo – Referat za promet in varstvo okolja. Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I, II in III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba upravne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – usposobljenost za delo z računalnikom. Poleg navedenih pogojev pri posameznih delovnih mestih, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdila bo izbrani kandidat dostavil naknadno); – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba, zaprta ovojnica – za javni natečaj – z oznako zaporedne številke objavljenega delovnega mesta). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije lahko pridobite pri Mojci Perše na tel. 03/42-65-822. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti