Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 1101-2/2006 Ob-14621/06 , Stran 4140
Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB) ter 39. člena Statuta Centra za socialno delo Gornja Radgona razpisuje delovno mesto direktorja Centra za socialno delo Gornja Radgona (m/ž). Kandidat mora za imenovanje na funkcijo po določilih Statuta Centra in Zakona o socialnem varstvu izpolnjevati poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, – ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju ciljev Centra, kar dokazuje s svojim minulim delom in predložitvijo programa razvoja Centra v naslednjem mandatnem obdobju. Ne glede na pogoj iz četrte alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne mu mandat na podlagi zakona preneha. Kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo po pošti v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, Gornja Radgona z opombo »prijava na razpis«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti