Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-51/2006-1401 Ob-14604/06 , Stran 4139
Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - ZJU-UPB2), objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent v oddelku za upravne notranje zadeve. Delovno mesto višji referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji referent III, višji referent II in višji referent I. Naloge na delovnem mestu so: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – vodenje zahtevnejših upravnih postopkov na področju prebivališča in volilne pravice, osebne izkaznice in prometa (vozil in voznikov) ter odločanje v manj zahtevnih upravnih postopkih na istih področjih. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba upravne ali organizacijske smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni upravni izpit. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni diplomi, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati in s pisnim oziroma praktičnih preverjanjem kandidatovega znanja kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami vodenja upravnih zadev na področju prometa. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom in računalniško aplikacijo Spis 1.45, MPZT, FORM, MRVL. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in brez poskusnega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto višji referent – promet« na naslov: Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, e-pošta: ue.ilirskabistrica@gov.si. Rok za prijavo je osem dni. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 05/714-13-61, interna 230. Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške ali ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti