Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14391/06 , Stran 4135
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi: »višji svetovalec – za stike z javnostjo« v Kabinetu župana, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III. Delovno področje: – organiziranje in vodenje tiskovnih konferenc in koordinacija dela, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja stikov z javnostjo, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali novinarske smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo ali – najmanj tri leta in štiri mesece delovnih izkušenj z univerzitetno izobrazbo, – državni izpit iz javne uprave, – aktivno znanje dveh svetovnih jezikov, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima), – dokazila o aktivnem znanju dveh svetovnih jezikov, – fotokopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo, – potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili. Kandidati morajo izkazati znanje dveh svetovnih jezikov, pri čemer se kot en jezik upošteva angleščina, kot drugi pa nemščina ali francoščina. Aktivno znanje jezika se izkazuje s potrdilom Državnega izpitnega centra ali s potrdilom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem naslovu nina.hernah@maribor.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti