Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14388/06 , Stran 4134
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, na podlagi 56. člena in skladno z 58. in 82. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja občinske uprave v Občini Cerknica. Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, z mandatno dobo 5 let in se opravlja v nazivu sekretar. Kraj opravljanja dela za navedeno delovno mesto je na sedežu Občine Cerknice, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave (v kolikor izbrani kandidat le-tega nima, ga mora opraviti v enem letu od imenovanja v naziv), – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – vodstvene in organizacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit »B« kategorije. Okvirna vsebina dela: neposredno vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi, odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi, vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov, priprava splošnih aktov občine, opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana. Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena ZJU in sicer: – državljanstvo Republike Slovenije, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo vozniškega izpita »B« kategorije, – fotokopijo dokazila o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Natečajna komisija bo v izbirni postopek uvrstila samo popolne vloge, strokovno usposobljenost kandidatov pa bo presojala na podlagi predloženih dokazil v prijavi in razgovora s kandidati. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na ovojnici: »javni natečaj za direktorja občinske uprave – ne odpiraj«, v roku 8 dni od dneva objave tega natečaja v Uradnem listu RS. Sklep o izbranem kandidatu in sklepi o neizbranih kandidatih bodo posredovani v roku 8 dni po opravljeni izbiri, najkasneje pa v roku 45 dni od dne objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za dobo 5 let, s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v času uradnih ur občinske uprave pri Metki Furlan, na tel. 01/70-90-614.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti