Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Su 13/06-2 Ob-14363/06 , Stran 4134
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana, javni natečaj za: višjega pravosodnega svetovalca (1 prosto delovno mesto) Uradnik bo naloge opravljal v nazivu: – višji pravosodni svetovalec III. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – znanje svetovnega tujega jezika, – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, 1001 Ljubljana. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Alenka Nišavič, tel. 01/232-51-96 int. 111.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti