Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14575/06 , Stran 4132
A) Predmet javne dražbe: 1. Stanovanjski objekt v Šmihelu 12a (parc. št. 503/4.S, stan. stavba 152 m2, dvorišče 500 m2 in travnik 119 m2 ter parc. št. 4584/2 njiva 306 m2 obe k.o. Šmihel). Izklicna cena je 27,880.000 SIT. Najnižji znesek višanja je 200.000 SIT. 2. Poslovni prostor ident. št. 8 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na ulici IX. Korpus 82 v Solkanu (parc. št. 2704, 2703/1 in 1351/26 vse k.o. Solkan) s površino 45,80 m2. Izklicna cena je 8,517.000 SIT. Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. 3. Objekt bivše OŠ na Banjšicah št. 68 (parc. št. 255.S, poslovna stavba s površino 362 m2, parc št. 755/2 neplodno s površino 470 m2 in parc. št. 755/4 travnik s površino 135 m2 vse k.o. Banjšice). Izklicna cena je 8,000.000 SIT. Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. B) Pogoji javne dražbe: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. 2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene do vključno 12. 6. 2006 na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št. 18 75833-7200005-2006. 5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku se mu vplačana varščina ne vrne. 6. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh brez obresti. 7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel. 05/335-01-25. C) Javna dražba bo v ponedeljek, dne 12. 6. 2006 ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti