Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 06/11059/0-0 Ob-14475/06 , Stran 4130
1) Rok za predložitev vlog Vloge na razpis se pošlje priporočeno s povratnico ali odda osebno na naslov: Četrtna skupnost Šentvid Mestne občine Ljubljana, Prušnikova 106, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za program dneva požarne varnosti ČS Šentvid, MOL«. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106 Ljubljana do dne 9. junija 2006 do 15. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika Četrtne skupnosti Šentvid MOL, sicer ne bo obravnavana. 2. Odpiranje vlog: bo javno, in sicer dne 13. junija 2006 ob 16. uri v sejni sobi Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana. 3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev bo odločil Svet četrtne skupnosti Šentvid na predlog komisije. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na Mestno občino Ljubljana, županja, Mestni trg 1, Ljubljana. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 1/II. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. 4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dnevih po odpiranju ponudb. 5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Robert Golavšek tel. 01/512-46-07 ali e-pošta: mol.sentvid@siol.net.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti