Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 763/2006 Ob-14446/06 , Stran 4125
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 7,500.000 SIT. 2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: – neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so ali bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača v letu 2006, – posredni uporabniki proračuna Občine Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, razvojni centri, knjižnica), ki so ali bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača v letu 2006, – dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar so ali bodo organizirale prireditve na območju Občine Divača, za občane Občine Divača v letu 2006, – društva in klubi s sedežem na območju Občine Divača, ki so ali bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača v letu 2006. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo društva in klubi tudi, če so ali bodo organizirali prireditve izven območja Občine Divače, ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov, 3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: – priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja…..), ki so potrebna za izvedbo prireditve, – izjava, da za izvedbo iste prireditve niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev iz proračuna Občine Divača. 4. Iz proračuna Občine Divača se sofinancira: – kulturne prireditve, – športne prireditve, – turistične prireditve, – kompleksne prireditve, – manjše vaške in ostale prireditve v skladu s pravilnikom. 5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/731-09-37. 6. Dostava vlog Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Prireditve 2006« osebno ali po pošti do 26. 6. 2006 do 12. ure, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku osmih dni po njegovem sprejemu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti