Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 01020/2006 Ob-14798/06 , Stran 4121
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo zveze in društva upokojencev in invalidov v letu 2006. 2. Višina razpisanih sredstev Razpisana sredstva v letu 2006 skupno znašajo 39,983.000 SIT, od tega je: – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 33,985.550 SIT, – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 5,997.450 SIT. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: – organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, ter – invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 10% delovnih invalidov. 4. Merila in kriteriji za delitev sredstev: – sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede na število upokojencev – članov zvez društev upokojencev oziroma društev upokojencev, prijavljenih na javni razpis, – sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 5. Razpisna dokumentacija: Prijavi na javni razpis je treba priložiti: – program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2006 z načrtovano porabo sredstev, – dokazilo o tem, da je Zveza društev, društvo upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni, in – dokazilo oziroma izjavo o številu članov Zveze, društva oziroma invalidske organizacije. Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov. 6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis: Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprtih ovojnicah z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2006 – Ne odpiraj!« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za morebitna dodatna pojasnila sta na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določeni kontaktni osebi Jana Šušteršič - Kobal in Alenka Triller. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 21 dni od izteka roka za oddajo vlog. 8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 9. Obveznost prejemnikov sredstev v letu 2005: na podlagi sklepa Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 6. 10. 2005 morajo prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS z dne 24. 6. 2005 in 16. 9. 2005, v roku in na naslov iz 6. točke tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo, iz katere bo razvidna namenska poraba sredstev. Prejemnik sredstev v letu 2005, ki v zgoraj določenem roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti