Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 644/2006 Ob-13527/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 644/2006 z dne 9. 5. 2006, je enosobno stanovanje št. 9/II v izmeri 37,53 m2, v hiši v Mariboru, Smetanova 54 – parc. št. 1653 in 1654/3 k.o. Koroška vrata, last Brezovnik Sonje, stan. Vuzenica, Na Klancu 11, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 11,000.000 SIT s pp.