Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 290/06 Ob-13526/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz Lendave opravilna številka SV 290/06 z dne 26. 4. 2006, je bil poslovni prostor v poslovno-stanovanjskem objektu v Lendavi, Trg Ljudske pravice 12, v skupni površini 140,60 m2, ki obsega: vetrobran 1,78 m2, prodajni prostor 54,22 m2, skladišče prodajnega prostora 15,20 m2, sanitarije – garderoba za osebje 4,80 m2, gostinski del 47,60 m2, sanitarije – garderoba za osebje 4 m2, skladišče gostinskega lokala 5 m2, sanitarije za stranke 8 m2, torej skupaj 140,60 m2 in stoji na parcelni številki 4393 katastrska občina Lendava, last Džemaili Mojce, rojene 16. 6. 1977, Tomšičeva ulica 3, 9220 Lendava, do 1/1, ki ga je pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4. 2006, sklenjene z SKB banko d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, kot prodajalko in Džemaili Mojco, kot kupovalko, zastavljeno v korist Raiffeisenbank feldbach – Bad Gleichenberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 8330 Feldbach, Hauptplatz 18, Avstrija, EIŠ 2056119, za zavarovanje denarne terjatve v višini 115.000 EUR, s pripadki.