Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 146/06 Ob-13422/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 146/06 z dne 9. 5. 2006, je bilo celotno stanovanje št. 1 v izmeri 75,74 m2, ki se nahaja v mansardi poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Poštna ulica 4, 2270 Ormož, identifikacijska št. stavbe 00480, stoječe na parc. št. 502, 504, 505 k.o. Ormož, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2. 2006, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, do celote v lasti Darka Perčiča, Poštna ulica 4, Ormož, zastavljeno v korist v upnice Pošte Slovenije d.o.o., mat. št. 5881447, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,190.000 SIT z valutno klavzulo in s pripadki, skladno s kupoprodajno pogodbo z dne 2. 2. 2006.