Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 296/06 Ob-13421/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 296/06 z dne 8. 5. 2006, je bilo stanovanje št. 66, v desetem nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3 B, stoječe na parc. št. 533/43, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 69,28 m2, last zastaviteljice Mirande Parežanin, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.