Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 292/06 Ob-13420/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 292/06 z dne 4. 5. 2006, je bilo stanovanje št. 46, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 96, stoječe na parc. št. 182/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53 m2, last zastavitelja Roberta Pesjaka, na podlagi pogodbe št. ISP 86/92-G o prodaji stanovanja z dne 1. 6. 1992, zastavljeno v korist upnice posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.