Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 226/06 Ob-13419/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 226/06 z dne 21. 4. 2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor v objektu D, na lokaciji zazidalnega območja VS3/2-2 Utensilija–Grbina Ljubljana, vrsta pr. enote L13, etaža: pritličje v izmeri 32,95 m2, pri parc. št. 1253/7, k.o. Vič, vse na naslovu Cesta na Brdo 43, Ljubljana, ki je v lasti Gregorja Marinka, EMŠO 0410971500135, prebivališče Ljubljana, Knezov štradon 67, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 4. 2006, z aneksom z dne 19. 4. 2006, med prodajalcem Keas d.o.o. (matična številka 1314114) in kupcem Gregorjem Marinkom, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5 (matična številka 5620112), za zavarovanje denarne terjatve v višini – za glavnico v znesku 30.000 EUR,s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri šestmesečni Euribor s pribitkom v višini 2% letno za čas od črpanja kredita do plačila, s plačilom v 60 obrokih, od katerih prvi obrok v višini 562,60 EUR zapade 3. 5. 2006, naslednjih 58 obrokov v višini 562,60 EUR zapade vsakega 3. v mesecu, zadnji obrok v višini 570,29 EUR pa zapade 3. 4. 2011, s predčasno zapadlostjo po kreditni pogodbi št. 269/06-420 z dne 18. 4. 2006, ki se izkaže z upničino izjavo o zapadlosti po 20.a členu ZIZ.