Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 674/06 Ob-13418/06 , Stran 3713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 674/06 z dne 5. 5. 2006, je dvosobno stanovanje št. 12, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Zoisova ulica 3, Kranj, z ident. št. 2100-863, stoječe na parc. št. 930/8 k.o. Kranj, last zastavitelja družbe Viking, d.o.o., Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 4. 2006, s prodajalcema Bogdanom Beravsom, Zoisova ulica 3, Kranj in Nicole Behrend, Buschweg 1, 15831 Diedersdorf, Nemčija, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 42.300 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 3 – mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,1% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 6. 2016.