Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 395/2006 Ob-13415/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter, opr. št. SV 395/2006 z dne 5. 5. 2006, je stanovanje št. 15, v III. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Frankovo naselje 66, Škofja Loka, prej parc. št. 88/3, zdaj parc. št. 101/2, vpisano pri vl. št. 825 k.o. Stari dvor, v izmeri 45 m2 in ki predstavlja solastniški delež 7,79% ter solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih objekta in napravah ter na pripadajočem funkcionalnem zemljišču, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve v višini 127.074 CHF, z letno obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2% p.a., kar znaša na dan 19. 4. 2006 skupaj 3,7% p.a., s končnim rokom plačila 31. 5. 2026 ter z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice – banke, v primeru, če so dolžniki – kreditojemalci v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih mesečnih obveznosti, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. KR01 270982010.