Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 388/06 Ob-13408/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 388/06 z dne 25. 4. 2006, je bilo stanovanje – soba št. 9, s shrambo, v skupni izmeri 14,02 m2, ki se nahaja v 6. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Linhartova cesta 92, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1379, k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Sadike Bećirević, Vrstna ulica 7, Notranje Gorice, na podlagi prodajne pogodbe za stanovanje z dne 16. 3. 2006, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.000 EUR s pripadki.