Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

SV 281/06 Ob-13407/06 , Stran 3712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 281/06 z dne 31. 3. 2006, sta bili nepremičnini z identifikacijsko št. 1773-1317-0003, dvosobno stanovanje št. 3, v 1. nadstropju s shrambo št. 3, v kleti na naslovu Litijska cesta 255, Ljubljana, stavba Dobrunjska vila, k.o. Dobrunje in parc. št. 638/24 k.o. Dobrunje, vse zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Petre Birsa in Marka Tomića, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 3. 2006, sklenjene s prodajalcem Sibir d.o.o. Ljubljana, zastavljeni v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatvi v višini 75.756,40 CHF in v višini 75.756,40 CHF, vse v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.