Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13402/06 , Stran 3701
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje za upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, objavlja, da namerava izvesti pripojitev družbe Steklarna Hrastnik – Vitrum, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, kot prevzete družbe, k družbi Steklarna Hrastnik- skupina, podjetje za upravljanje družb, d.d., kot prevzemni družbi. Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi družbe Steklarna Hrastnik – Vitrum d.o.o. k družbi Steklarna Hrastnik – skupina d.d., ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. Delničarjem družbe je na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14 od dneva te objave dalje omogočen pregled listin: Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupnega poročila uprav družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Steklarna Hrastnik – skupina d.d. bo kot edini družbenik prevzete družbe sklep o soglasju za pripojitev pri prevzeti družbi sprejela dne 13. 6. 2006. Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina (prevzemne) družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d., zato skupščine prevzemne družbe v ta namen ni sklicala. Ne glede na to imajo delničarji družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v roku enega meseca od dneva sprejetja sklepa Steklarne Hrastnik – skupina d.d. kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, to je v roku enega meseca od dne 13. 6. 2006, pravico zahtevati sklic skupščine družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d., ki naj odloči o soglasju za pripojitev.

AAA Zlata odličnost