Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 110-103/2006-31111 Ob-13409/06 , Stran 3694
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06) a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06) a) 2 prosti mesti pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Razpisni pogoji: K I/a diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu. K II/a diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.