Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13170/06 , Stran 3693
Javni socialno varstveni zavod CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1), 38. členom Statuta CUDV Draga in sklepa Sveta Centra z dne 5. 5. 2006 razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice zavoda. 1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje: – imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1), pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV, – kandidat mora poleg pogojev iz prve alineje imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha. Ne glede na pogoje iz prve alineje, je lahko imenovan za direktorja, tudi kandidat, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit po ZSV. 2. Mandat direktorja traja 5 let. Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati poslati v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati bodo o izidu postopka izbire obveščeni v roku 30 dni od dneva objave. Prijave se pošljejo na naslov: Svet Centra, CUDV Draga; Draga 1, 1292 Ig, z oznako »Razpis za direktorja/ico«.