Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 104/2006 Ob-13066/06 , Stran 3692
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB, 69/05 – odl. US RS) in 33. člena Statuta Centra za socialno delo Vrhnika, Svet centra za socialno delo Vrhnika razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Vrhnika. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje: – imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in pet let delovnih izkušenj, – ne glede na pogoje iz prejšnje alinee, ima lahko kandidat/ka višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti v roku, ki je predpisan v 15. in 49. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04). Direktor/direktorica bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program razvoja (vizija, strategija, cilji) Centra za socialno delo Vrhnika v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Center za socialno delo Vrhnika, Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.