Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-13029/06 , Stran 3691
Svet zavoda, Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predviden začetek dela je 15. 10. 2006 oziroma skladno s soglasjem ministra o imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica s pripisom »Razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku