Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Ob-12894/06 , Stran 3690
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - upb2) objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta: podsekretar – svetovalec župana za evropske zadeve. Primarna naloga na delovnem mestu: samostojno vodenje najzahtevnejših projektov na področju pridobivanja sredstev EU. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne ali druge ustrezne smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje enega svetovnega jezika, – računalniška znanja, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – dodatne sposobnosti oziroma znanja: komunikativnost, organizatorske sposobnosti, posebna znanja in sposobnosti s področja evropskih zadev in projektov EU. Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora izpita opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – fotokopijo ustreznih dokazil o dodatnih sposobnostih oziroma znanjih, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo dokazila o znanju enega svetovnega jezika, – pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih oziroma na terenu. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih izkušenj v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj: DM Podsekretar – svetovalec župana za evropske zadeve« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Katja Turk, zaposlena v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-09.