Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 229/06 Ob-11822/06 , Stran 3186
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 229/06 z dne 14. 4. 2006, je bilo dvosobno stanovanje številka 39 v izmeri 59,40 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 91, stoječe na parcelni številki 3892, stanovanjska stavba v izmeri 526 m2, ki je pripisana k vložku št. 2879, k.o. Domžale, katerega lastnica do celote je na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 2. 2006, zastaviteljica Ksenija Šimnovec, zastavljeno v korist Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62, MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost