Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 273/2006 Ob-11806/06 , Stran 3186
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, z dne 19. 4. 2006, opr. št. SV 273/2006, je bila garsonjera št. 15, v Sladkem Vrhu 8, v izmeri 29,20 m2 in obsega sobo v izmeri 19,16 m2, kuhinjo v izmeri 3,34 m2, kopalnico v izmeri 2,84 m2, predsobo v izmeri 3,20 m2 in kletne prostore v izmeri 0,66 m2, ki se nahaja v stavbi, stoječi na parc. št. 376/1, k.o. Sladki Vrh in je last zastavitelja Friš Srečka, Zg. Velka 115, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 1. 2004, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, identifikacijska številka za DDV SI59622806, v zavarovanje denarne terjatve v znesku višini 52.310 CHF po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan črpanja kredita s pripadki, kot to določa neposredno izvršljiv notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost