Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 278/06 Ob-11621/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 278/06 z dne 14. 4. 2006, je bilo stanovanje št. 9, s pripadajočo shrambo – kletjo v skupni izmeri 52,39 m2, v večstanovanjski hiši z ident. št 245.E, stoječi na parc. št. 77/8, 238/2, 84/11 in 84/2, k.o. Šentpeter, last Vide, Aleksandra in Branka Prolića, vsi stanujoči v Ljubljani, Močnikova ulica 1, vsakega do 1/3, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v Celovcu in poslovnim naslovom Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost