Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 578/2006 Ob-11618/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 578/2006 z dne 14. 4. 2006, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje z oznako S6/2-1 v izmeri 21,91 m2, v II. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako velikosti 3,40 m2 v drugi kletni etaži, v objektu Cankarjeva ulica 6F, Maribor, ki stoji na parceli številka 1180/4, k.o. Maribor-Grad, katere lastnik je zastavitelj Dean Kikec, EMŠO 0311969500294, stanujoč Maribor, Krekova ulica 012, do celote, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost