Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 495/2006 Ob-11616/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 495/2006 z dne 11. 4. 2006, sta poslovi prostor v izmeri 103,65 m2 in poslovni prostor v izmeri 134,46 m2, v stavbi na Ptuju, Cankarjeva 5, ki stoji na parc. št. 1254, k.o. Ptuj, last Leplast d.o.o., Velenje, matična št. 1569490, do celote, na temelju prodajnih pogodb št. 361-02-39/05-506 in št. 361-02-38/05-506, obeh z dne 30. 12. 2005, zastavljena v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem Celovec, Neuer Platz 14, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000 EUR s p.p., plačljive v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

AAA Zlata odličnost